, średnie wynagrodzenie PFRON 

średnie wynagrodzenie PFRON

jak na codzień

Temat: Centrum Kultury Izabelin
Średnia liczba zatrudnionych pracowników w 2008 roku wyniosła 12 osób (z tego 4 osoby zajmujące się biblioteką). Na tym koncie ewidencjonujemy wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się sportem, biblioteką, działem organizacji zajęć dodatkowych oraz księgowością. Część wynagrodzenia była refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy, poniewaÄąś 2 osoby zostały zatrudnione na 6 miesięcy w ramach robót publicznych natomiast 1 osoba w ramach prac interwencyjnych." więc...
Źródło: kochamkampinos.com.pl/forum/viewtopic.php?t=120Temat: PFRON
... wpłatę na PFRON? 27 osób *6% = 1,62 *0,4065* średnie miesięczne wynagrodzenie? a może odejmuje tą jedną osobę niepełnosprawną co z nią mam zrobić? Jeżeli ktoś zna ten problem to proszę...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=25440


Temat: PFRON Student
wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 2) 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących. tyle co na stronie http://www.pfron.org.pl Tickman sie...
Źródło: forum.niesmiertelni.pl/viewtopic.php?t=727


Temat: Dofinansowania z NFZ i PFRON do zakupu aparatu słuchowego
" />Jakie są formalności związane z dofinansowaniem przez PFRON? Próbowałem na stornie tej instytucji, jednak jakoś nie znalazlem. Wyjatkiem jest podanie informacji o dochodach- średnia na osobę nie więcej jak 50% przeciętnego wynagrodzenia Ryszard
Źródło: sluch.com.pl/forum/viewtopic.php?t=48


Temat: Wyliczamy miesięczny dochód dla PCPR
" />Znalazłam przez przypadek, i pomyślałam że może się przydać Za dochody uwzględniane przy wyliczeniu średnich miesięcznych dochodów brutto, uważa się: 1) wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia, ... na podstawie ustawy o pomocy społecznej, PFRON ma prawo żądać11. poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej. 12.W zaświadczeniach z zakładów pracy, o których mowa w ust. 8,...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=3059


Temat: Pieniądze ze Starostwa Miasta
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 12.650,90 b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.590,54 c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 5.060,36 3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) [ Dodano: Sro Sie 30, 2006 11:41 am ] Przeciętne wynagrodzenie a średnia krajowa to to samo i masz racje Darek , że wynosi ona grubo ponad dwa tysiące nawet ok. 2530 dlatego jej pięciokrotność to możliwa suma dofinansowania jką wspierają urzedy pracy(5x2.530=12.650). Nie wiem jak jest w innych województwach pisze jak jest w pomorskim a dokładnie co sama wyczytałam na stronie urzędu pracy. Być może PFRON...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=3043


Temat: Samodzielny Specjalista ds. Kadr i Płac (POZNAŃ)
... dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Wynagrodzenie: 2700,00 - 4200,00 PLN / Miesięczny (Brutto) Miejsce pracy:...
Źródło: forumsap.pl/viewtopic.php?t=1795


Temat: Chronią innych, a nie pracownika
" />Chronią innych, a nie pracownika Firmy ochroniarskie przyjmują coraz więcej niepełnosprawnych z poważnymi schorzeniami, bo dostają na nich większe dofinansowania z PFRON. Wiele z nich płaci jednak pracownikom z opóźnieniem ... są obecnie tak niskie, że w praktyce nie ma możliwości, aby firmy tej branży poradziły sobie bez niepełnosprawnych pracowników. Na każdego przyjętego na etat otrzymują po kilkaset złotych pomocy z PFRON. ... zł dofinansowania. Jeżeli jego schorzenia zostały zakwalifikowane jako lekkie, dopłata jest niższa o 360 zł i wynosi 765 zł miesięcznie. Gdy pensje większości pracowników ochrony nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia, niepełnosprawni korzystający ... już zdarzało. Zaniżanie cen za usługi ochroniarskie odbywa się nie tylko dzięki dofinansowaniom z PFRON, ale także przez omijanie prawa pracy. Znaczna część z 200 tys. ochroniarzy pilnujących takich obiektów, jak ... urlopu wypoczynkowego czy zasiłku w czasie choroby. Na etatach nie lepiej Tym, którzy pracują na etatach, też nie jest lekko. Pensje ochroniarzy rzadko przekraczają minimalne wynagrodzenie. Powszechnie dostają propozycje dorobienia na ... do niczego nie zmusza, ale trudno wyżyć za minimalne wynagrodzenie – 1276 zł brutto, z którego na rękę zostaje niewiele ponad 950 zł miesięcznie. Ochroniarze sami więc zgłaszają się do takiej ... Inspekcja Pracy przeprowadziła prawie 500 kontroli dotyczących ochroniarzy zatrudnionych na etatach. Wykazały one, że ponad 1,1 tys. pracowników z opóźnieniem dostawało wynagrodzenia, a ponad 700 miało kłopoty z otrzymaniem dodatków za ... aby z tego powodu coś się zmieniło, a co do mandatów 98 000 łącznie podzielić na 78 mandatów i wychodzi średnia [boze]
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=87


Temat: Co nowego w prawie pracy w 2007 roku
przeznaczyć połowę kwoty przypadającej na wszystkie zadania w danym roku na obsługę zakładów aktywności zawodowej. Do tej pory nie mogły przeznaczyć więcej niż połowę średniej kwoty przypadającej na województwo na dofinansowanie ... przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. nr 237, poz. 1713) * Płaca minimalna wzrosła o 36 złotych! Otrzymujesz minimalne wynagrodzenie? Skoro tak, to od 1...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=1028


Temat: Dofinansowanie kosztów nauki dla uczniów niepełnosprawnych
W gminie Halinów przyjmowane są wnioski o dofinansowanie: Burmistrz Halinowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru ‟A” programu PFRON pt. ‟Uczeń na wsi – pomoc ... nie była stroną umowy zawartej z PFRON, która rozwiązała z przyczyn leżących po jej stronie, nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczają 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego ... PFRON pomoc finansowa może obejmować koszty: zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne), związane z ... Gminnego Centrum Informacji ul. Spółdzielcza 1 w Halinowie lub ze strony internetowej miasta Halinów: www.halinow.pl lub ze strony internetowej PFRON www.pfron.org.pl ( zakładka – programy i zadania PFRON/ uczeń na wsi/ ... tych umów nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia pomiędzy PFRON a Gminą Halinów umowy określającej wysokość przyznanych Gminie środków finansowych na realizacje programu ‟Uczeń na wsi” W przypadku przyznania Gminie Halinów przez PFRON niewystarczających środków, kwota przyznanej pomocy finansowej indywidualnym Wnioskodawcom może być niższa od wskazanej przez nich we wniosku. W przypadku nie zakwalifikowania Gminy Halinów do realizacji programu ‟Uczeń...
Źródło: fmi.foreo.pl/viewtopic.php?t=125


Temat: Uczeń na wsi - możliwe wsparcie dla chorego ucznia
Po kontakcie w dniu dzisiejszym od rodzica, za co sedecznie dziękujemy, dowiedzieliśmysię o programie PFRON "Uczeń na Wsi", wnioski należy składać do urzędów gmin, z tego co szybko rozpoznaliśmy sprawę program ten był słabo reklamowany przez gminy i PFRON, dlatego mimi że termin upłynoł 30 września możliwe że zostanie przedłużony (ze względu na małe zainteresowanie) Niestety nie znamy poziomu zainteresowania tym programem ... danej gminy posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1078,92zł w roku 2007. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty: zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy ... opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów do szkoły. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć: w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub...
Źródło: forum.mukowiscydoza.pl/viewtopic.php?t=1119